Правила користування

 1. Загальні положення
  1. Exleasingcar.com.ua – це інтернет-сторінка (далі – інтернет-сторінка), на якій розміщується інформація про можливості шляхом проведення аукціону купляти б/в транспортні засоби і створюються технічні можливості для участі у таких аукціонах.
  2. Інтернет-сторінка не є власником транспортних засобів, про які на надається інформація на сайті. На інтернет-сторінці розміщена лише інформація про авто, що продаються, отримана від власників транспортних засобів.
  3. У даних правилах користування (далі – Правила) термін «послуги» тлумачиться як надання можливості виконувати будь-які дії, які можна виконувати на інтернет-сторінці, включаючи, але не обмежуючись, перегляд наданої на сайті інформації про транспортні засоби, що продаються шляхом проведення аукціону, участь у таких аукціонах, попередньо зареєструвавшись на інтернет-сторінці і підписавши договір (далі – Договір), а також інші дії.
  4. Послуги на інтернет-сторінці надає Закрите акціонерне товариство, зареєстроване і діюче підприємство в Литовській Республіці (далі – Постачальник послуг).
  5. Інтернет-сторінка і послуги, які надає Постачальник послуг, призначені лише для моделі «бізнес для бізнесу». Сайтом для купівлі б/в транспортних засобів можуть користуватися тільки бізнес-суб’єкти (підприємці).
 2. Згода з Правилами
  1. Дані правила разом з Політикою конфіденційності визначають умови, яких зобов’язані дотримуватись всі особи, що відвідують інтернет-сторінку і (або) користуються всіма послугами і (або) будь-якими послугами, які надаються на сайті (далі – Відвідувачі).
  2. Вважається, що Відвідувач ознайомився і дав свою згоду на дотримання Правил і Політики конфіденційності, коли він відвідує інтернет-сторінку, входить на сайт і (або) користується всіма послугами і (або) будь-якою з послуг. Відвідувач, який не згоден з певним положенням Правил або Політики конфіденційності, втрачає право відвідувати інтернет-сторінку, заходити на сайт і користуватись всіма послугами і (або) якоюсь із послуг, які надаються на веб-сторінці.
 3. Захист інтелектуальної власності
  1. Всі елементи, які використовує інтернет-сайт і в наданні послуг, включаючи, але не обмежуючись, торгові марки, логотипи, назви, дані Правила, Політику конфіденційності, бази даних та увесь інший матеріал, що міститься на сайті і призначений для його обслуговування, а також посилання на будь-яку інтернет-сторінку, зображення і дизайн належать виключно власнику інтернет-сторінки і (або) Постачальнику послуг.
 4. Реєстрація Відвідувачів
  1. Користуватись або мати можливість всебічного використовувати інтернет-сайт і його послуги можуть лише зареєстровані Відвідувачі інтернет-сторінки, які дали свою згоду на дотримання Правил, Політики конфіденційності і підписали Договір.
  2. Реєстрація на інтернет-сторінці безкоштовна.
  3. Щоб стати зареєстрованим Відвідувачем інтернет-сторінки, особа повинна заповнити на сайті реєстраційну анкету. В ході реєстрації Відвідувач вказує своє ім’я, прізвище, контактні дані і створює паролі для свого входу на сайт.
  4. В ході реєстрації на сайті Відвідувач зобов’язується надавати виключно точні, достовірні і докладні дані.
  5. Питання, пов’язані зі збором, накопиченням, систематизацією, використанням і розпорядженням даними Відвідувачів, регламентовані Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цих Правил.
  6. Відвідувач, який згоден з Правилами і Політикою конфіденційності, а також який вказав усі необхідні для реєстрації дані, отримує на адресу своєї електронної пошти підтвердження про успішну реєстрацію.
  7. Зареєстрований Відвідувач отримує можливість бачити детальну інформацію про транспортні засоби, що продаються на аукціонах. Однак реєстрація не надає Відвідувачу права брати участь у цих аукціонах і пропонувати свої ціни. Щоб брати участь в аукціонах і пропонувати ціни, Відвідувач зобов’язаний підписати Договір і виконати інші дії, якщо такі передбачено Правилами і (або) Договором.
 5. Підписання Договору
  1. Зареєстрований Відвідувач для того, щоб брати участь в аукціонах транспортних засобів і пропонувати свої ціни, повинен надати Постачальнику послуг копію документу, що засвідчує особистість, і підписати Договір з Постачальником послуг, а також виконати інші дії, якщо такі передбачено Правилами і (або) Договором.
  2. Договір визначає умови участі в аукціонах, додаткові права і обов’язки Відвідувача, відповідальність сторін та інші умови.
  3. У випадку невідповідностей і (або) протиріч між Договором і даними Правилами, у всіх випадках застосовуються положення Договору.
  4. Договір складається електронним способом на інтернет-сторінці.
  5. Копію документу, що посвідчує особу зареєстрованого Відвідувача, Відвідувач відправляє електронною поштою: info@exleasingcar.com.ua.
  6. Після подання копії документу, що посвідчує особу, підписання Договору і виконання інших умов, якщо такі встановлено Договором, Відвідувачу надається право брати участь в аукціонах транспортних засобів.
 6. 6Права та обов’язки
  1. Відвідувач зобов’язується:
   1. Не користуватись інтернет-сторінкою і послугами веб-сайту в такий спосіб, який може викликати загрозу для належної роботи, безпеки, цілісності інтернет-сторінки і (або) її послуг, або обмежити можливість іншим особам користуватися сайтом і (або) його послугами.
   2. Без попередньої письмової згоди власника інтернет-сторінки і Постачальника послуг не копіювати (не відтворювати), не змінювати, не застосовувати або по-іншому не використовувати будь-які елементи, що використовуються на сайті і при наданні послуг, включаючи, але не обмежуючись, торгові марки, логотипи, назви, дані Правила, Політику конфіденційності, бази даних й увесь інший матеріал, що міститься на інтернет-сторінці або призначений для її обслуговування, а також посилання, зображення і дизайн будь-якої сторінки веб-сайту.
   3. Не намагатися досліджувати або перевіряти будь-яку систему або мережу, що використовується для роботи інтернет-сторінки і надання послуг, не порушувати ніяких засобів безпеки або автентифікації, не намагатись розшифрувати, декомпілювати (reverse engineer), зламувати або модифікувати програмне забезпечення або бази даних, що використовуються для надання послуг, або будь-якої іншої частини, призначеної для надання послуг.
   4. Не порушувати ніяких вимог правових актів, дані Правила і Політику конфіденційності.
  2. Відвідувач підтверджує, що не користується сайтом і (або) не намагається придбати транспортні засоби для задоволення своїх особистих, сімейних або господарсько-побутових потреб.
  3. Постачальник послуг має право:
   1. Без вказівки причин відмовитись підтвердити реєстрацію Відвідувача і (або) заключити Договір.
   2. Без якого-небудь попереднього попередження видалити реєстрацію Відвідувача, заблокувати/заборонити його IP-адресу, якщо вважає, що Відвідувач порушив будь-яке з положень даних Правил і (або) Політики конфіденційності, і (або) Договору.
   3. Видалити реєстрацію Відвідувача, якщо Відвідувач протягом трьох місяців з моменту реєстрації не укладає Договір.
   4. Змінювати послуги або окремі їх частини, весь або будь-який їх зміст, функції, будь-яку інформацію, що розміщується на інтернет-сторінці.
   5. В будь-який час без попереднього попередження повністю припинити діяльність інтернет-сторінки.
 7. Відповідальність
  1. Відвідувач згоден, що якщо правові акти Литовської Республіки і дані Правила не передбачують іншого, Постачальник послуг і (або) власник інтернет-сторінки не несе і не буде нести відповідальності за несправності в роботі веб-сайту і (або) послуг, а також за збитки або шкоду, завдану через це Відвідувачу або третім особам.
  2. Відвідувач, який користується послугами, не дотримуючись Правил, Політики конфіденційності і (або) будь-яких інших застосовуваних правових актів, зобов’язаний відшкодувати Постачальнику послуг і (або) власнику інтернет-сторінки завдану шкоду і збитки.
 8. Застосовне право і вирішення спорів
  1. До Правил застосовується право Литовської Республіки.
  2. Будь-яка суперечка, протиріччя або вимога, яка виникає з даних Правил або пов’язана з послугами, даними Правилами і Політикою конфіденційності, а також з порушенням, припиненням або дією даних Правил і Політики конфіденційності, повинні вирішуватись шляхом переговорів. У випадку, якщо сторонам не вдасться вирішити спор шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) днів, починаючи з дня, коли одна зі сторін вручила іншій стороні письмове прохання вирішити спор, такий спор підлягає остаточному розгляду в судах у встановленому законодавством Литовської Республіки порядку.
 9. Зміни
  1. Постачальник послуг має право в будь-який момент в односторонньому порядку змінити і (або) доповнити дані Правила. Зміни і (або) доповнення, що вносяться в Правила, вступають в дію після їх публікації на інтернет-сторінці.
  2. Якщо Відвідувач після публікації змін і (або) доповнень до Правил і далі користується інтернет-сторінкою і (або) послугами, що надаються на сайті, вважається, що він однозначно погоджується зі всіма змінами і (або) доповненнями, внесеними у Правила.
  3. Якщо Відвідувач не згоден зі змінами і (або) доповненими Правилами, він втрачає право користуватися інтернет-сторінкою і (або) послугами, що надаються на сайті.
 10. Інші умови
  1. Якщо яке-небудь положення з даних Правил суперечить законам або по якійсь іншій причині стає частково або повністю недійсним, воно не робить недійсними решту положень Правил.
  2. Відвідувач не має права без попередньої письмової згоди Постачальника послуг передавати свої права і (або) обов’язки по даним Правилам або Політиці конфіденційності.